ข้อต่อแบบเชื่อม HDPE

ข้อต่อแบบเชื่อมสามทาง(TEES)

ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)