หน้าแปลนเหล็น/แหวนเหล็ก

แหวนเหล็กJIS/10

แหวนเหล็กDIN/10