ท่อร้อยสายไฟลงดิน

รถดันท่อร้อยสายไฟลงดิน
รถดัน ท่อร้อยสายไฟลงดิน

บริษัท เอส.ซี.บี. พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด


เป็นผู้ผลิตและตัวแทนจัดจำหน่าย ท่อ HDPE ท่อ PVC ท่อ PP-R ท่อ PB ท่อ LDPE เพื่อใช้ในระบบประปา ระบบระบายน้ำเสีย และ รับเหมาท่อร้อยสายไฟลงดิน.PIPE JACKING ต่างๆ

บริษัทฯรับเหมาติดตั้งระบบประปา การวางท่อ ระบบประปาภูมิภาค ประปานครหลวง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และระบบประปาในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง ได้รับใบรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

นอกจากนี้บริษัทยังจัดจำหน่าย อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการประปาทั้งหมด อาทิเช่น อุปกรณ์ข้อต่อ PVC LDPE HDPE PB PP PP-R ประตูน้ำ ข้อต่อเหล็กหล่อสำหรับใช้กับระบบประปา มาตรวัดน้ำ ฯลฯ และยังเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรขนาดเล็กถึงใหญ่ สำหรับใช้กับพลาสติก ได้แก่ เครื่องผลิตท่อ เครื่องเชื่อมท่อHDPE เครื่องHDD เครื่องดันท่อเหล็ก เป็นต้น

บริษัทฯพร้อมให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลตรงความต้องการเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับ ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมาในหน่วยงานรัฐ และ ผู้รับเหมางานเอกชน ทั่วประเทศไทย

บริษัท เอส.ซี.บี. พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายท่อHDPE.PP-R และท่อ PVC จากบริษัทต่างๆนี้

  • บริษัท ไทย-เอเชีย พีอี ไพ้พ์ จำกัด (ตราTAP)
  • บริษัท เอสอาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด (ตราSR)
  • บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด (Thai PP-R)

บริษัท เอส.ซี.บี. พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ และต่างประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง มีความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาแก่ลูกค้าทุกราย ด้วยการรับประกันผลงาน

ท่อร้อยสายไฟลงดินโดยวิธีการ HDD