สินค้า

ท่อ HDPE

ท่อ PP-R

PRO-PIPE

ข้อต่อสวนอัด

เครื่องดัน PIPE JACKING

ท่อร้อยสายไฟ HDPE

ท่อ PVC

หน้าแปลนเหล็น

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

เครื่องดันท่อ HDD

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ไทย-เอเซีย พี อี ไพ้พ์ จำกัด (ทีเอพี) เป็นผู้นำทางด้านการผลิตท่อความหนาแน่นสูง บริษัทฯ เริ่มต้นบุกเบิกการผลิตท่อ เอชดีพีอี หรือ ท่อ พี.อี. ชนิดความหนาแน่นสูง ตรา “แท็พ” (TAP)และบริษัท S.R PE GROUP CO.,LTD ดำเนินการผลิตท่อ พอลิเอทิลีน และ อุปกรณ์ สำหรับใช้กับท่อ พอลิเอทิลีน

บริษัทฯ ได้ผลิต และได้การรับรองเครื่องหมาย มอก. 982-2548 จากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม แล้วนั้น บริษัท ยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท URS (UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LIMITED) เมื่อ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ บริษัท GLOBAL CERTIFICATION SERVICE LIMITED เมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ทำการปรับVersion เป็น ISO 9001:2008 เมื่อเดือน เมษายน 2553