ข้อต่อแบบเชื่อม EN

ข้อต่อแบบเชื่อมสามทาง(TEES)

ข้องอ (SEGMENTED ELBOWS)